Skip to product information
  • Flywheel with magnet (35mm)

  TRAXXAS

  Flywheel with magnet (35mm)

  Regular price $8.00 USD
  Regular price Sale price $8.00 USD
  Sale Sold out

  Flywheel with magnet (35mm)

  Replacement part for these models:

  Jato®
  Nitro Slash
  Revo®
  Slayer® Pro 4X4
  T-Maxx®

  Accessory part for these models:

  T-Maxx®
  TRX® 2.5R
  TRX® 3.3
  TRX® Pro .15
  1 of 8